Ošarpané steny, plesne, hrdza a havarijný stav stravovacej prevádzky v Nemocnici Poprad sú už minulosť. Video dokumentuje podmienky, v akých nemocnica pripravovala jedlo pre pacientov a zamestnancov pred vstupom koncesionára Dora Gastro Slovakia, a. s. a výsledný efekt po rozsiahlej rekonštrukcii a investícii do moderných technológií.