DORA GASTRO SLOVAKIA

Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

DORA Gastro sa orientuje na dodávku stravovacích služieb, vrátane investícii do rekonštrukcií, technológií a riadiacich systémov pre veľké stravovacie prevádzky.

Viac o spoločnosti

bystriva_ref

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

poprad_ref

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

trnava_ref

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Info

Červený kríž v Trnave ďakuje darcom

Územný spolok SČK v Trnave vyslovuje poďakovanie spoločnosti Dora Gastro, ktorá nielenže zapožičiava bezplatne priestory na stretnutia, ale aj pripravuje sponzorsky pre darcov chutné večere.

26. 10. 2016

Anketa spoločného stravovania v Trnave

V dňoch 3. až 11. októbra 2016 sa v priestoroch jedálne FN Trnava uskutočnila anketa zameraná na spokojnosť s poskytovanými službami. Vyplnené anketové lístky odovzdalo 102 respondentov.

17. 10. 2016

Konferencia zdravotníckych novín v Bratislave

Pacienti si pri pobyte v nemocnici všímajú najmä tri veci. Ako sa k nim správal personál nemocnice, či mali čistú posteľ a aká bola kvalita a kvantita poskytnutej stravy.

12. 10. 2016
Mapa nemocníc