DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

pecete

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

DORA Gastro sa orientuje na dodávku stravovacích služieb, vrátane investícii do rekonštrukcií, technológií a riadiacich systémov pre veľké stravovacie prevádzky.

Viac o spoločnosti

bystriva_ref

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

poprad_ref

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

trnava_ref

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Info

PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI ROKU 2017 OPÄŤ V NAŠICH RUKÁCH

Za rok 2017 bola DORA Gastro Slovakia, a. s. vyhodnotená ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti.

20. 11. 2017

Výsledky ochutnávky nových jedál

Snahou našej spoločnosti je neustále spestrovať ponuku jedál. V 1. polroku 2017 mali naši stravníci možnosť zapojiť sa do ochutnávky a hlasovať pre jedlá, ktoré by radi zaradili do stáleho jedálneho lístka.

30. 06. 2017

Červený kríž nám odovzdal ďakovný list

Dňa 15. 6. 2017 v priestoroch jedálne Fakultnej nemocnice Trnava odovzdával Červený kríž ocenenia zlatým a diamantovým darcom krvi. Pri tejto príležitosti nám odovzdal ďakovný list za sponzorovanie.

19. 06. 2017
Mapa nemocníc