DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

pecete

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Stravovanie pre projekt Pamät srdca

V júli tohto roku sme sa dohodli na dodávke komplexných stravovacích služieb pre charitatívny projekt, občianskeho združenia Pamäť srdca, Barbory Porubčanovej. Jej projekty pomáhajú bezmocným.


22. 08. 2018

NAJÚSPEŠNEJŠIE JEDLÁ ANKETY 2018

Spoločnosť DORA Gastro Slovakia i v tomto roku usporiadala anketu o zaradení nových jedál do stáleho jedálneho lístka. Bola vybraná ostro-kyslá polievka, tirolské knedlíky, kuracie stehno puttanesca a údené mäso v kapustovom obale.


16. 07. 2018

PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI ROKU 2017 OPÄŤ V NAŠICH RUKÁCH

Za rok 2017 bola DORA Gastro Slovakia, a. s. vyhodnotená ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti.


20. 11. 2017

Výsledky ochutnávky nových jedál

Snahou našej spoločnosti je neustále spestrovať ponuku jedál. V 1. polroku 2017 mali naši stravníci možnosť zapojiť sa do ochutnávky a hlasovať pre jedlá, ktoré by radi zaradili do stáleho jedálneho lístka.


30. 06. 2017

Červený kríž nám odovzdal ďakovný list

Dňa 15. 6. 2017 v priestoroch jedálne Fakultnej nemocnice Trnava odovzdával Červený kríž ocenenia zlatým a diamantovým darcom krvi. Pri tejto príležitosti nám odovzdal ďakovný list za sponzorovanie.


19. 06. 2017

JARNÁ ANKETA SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA FNSP BANSKÁ BYSTRICA

V dňoch 18. až 30. apríla 2017 sa v priestoroch jedálne FNsP Banská Bystrica uskutočnila ďalšie anketa, ktorú vykonala naša spoločnosť v spolupráci so stravovacou komisiou.


02. 06. 2017

Získali sme Pečať spoľahlivosti roku 2016

Hodnotenie 100% spoľahlivý partner predstavuje vysokú spokojnosť našich obstarávateľov a poukazuje na našu serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov.


31. 05. 2017

ANKETA PACIENTSKEHO STRAVOVANIA FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

V období november 2016 až január 2017 sa vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica na jednotlivých oddeleniach uskutočnila anketa. Celkovo sa jej zúčastnilo 225 respondentov.


27. 02. 2017

PF 2017

Veselé vianoce a do ďalšieho roku veľa zdravia, šťastia a úspechov vám praje

DORA GASTRO SLOVAKIA


08. 12. 2016

Červený kríž v Trnave ďakuje darcom

Územný spolok SČK v Trnave vyslovuje poďakovanie spoločnosti Dora Gastro, ktorá nielenže zapožičiava bezplatne priestory na stretnutia, ale aj pripravuje sponzorsky pre darcov chutné večere.


26. 10. 2016

Anketa spoločného stravovania v Trnave

V dňoch 3. až 11. októbra 2016 sa v priestoroch jedálne FN Trnava uskutočnila anketa zameraná na spokojnosť s poskytovanými službami. Vyplnené anketové lístky odovzdalo 102 respondentov.


17. 10. 2016

Konferencia zdravotníckych novín v Bratislave

Pacienti si pri pobyte v nemocnici všímajú najmä tri veci. Ako sa k nim správal personál nemocnice, či mali čistú posteľ a aká bola kvalita a kvantita poskytnutej stravy.

Zdravotnícke noviny
12. 10. 2016

Video reportáž televízie Poprad

Nemocnica Poprad slávnostne otvorila vynovené priestory stravovaciej prevázdky. Rekonštrukciu kuchyne aj jedálne zrelizovala spoločnosť Dora Gastro Slovakia, ktorá vyhrala verejnú súťaž.

Televízia Poprad
29. 07. 2016

Anketa spoločného stravovania Poprad

Nemocniční anketári sa na spokojnosť s pripravovanou stravou pýtali v apríli až júni 2016 aj pacientov. Spomedzi 255 respondentov viac ako dve tretiny sú spokojní s podávanou stravou.


24. 06. 2016

Väčšina nemocničných stravovacích prevádzok je zastaraná

So stravovaním v zdravotníckych zariadeniach sú pacienti zväčša nespokojní, ale pri hospitalizácii sa zrejme nedá čakať strava ako doma. O stravovaní sme hovorili s výkonným riaditeľom

Zdravotnícke noviny
17. 06. 2016

Vyhlásenie DORA GASTRO Slovakia

DORA Gastro Slovakia je seriózna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na revitalizácie nemocničných stravovacích zariadení. Spoločnosť patrí českému podnikateľovi Marekovi Unčovskému.


10. 12. 2014

Jedáleň v trnavskej nemocnici prešla kompletnou premenou

Nový prevádzkovateľ stravovania vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava sľubuje výrazné zlepšenie kvality aj komfortu stravovania pre zamestancov aj pacientov. Spoločnosť Dora Gastro

Trnava-live
04. 08. 2014

Zvýšila sa kvalita stravovacích služieb

14. júla 2014 generálny riaditeľ nemocnice Jozef Tekáč, primátor Anton Danko a generálny riaditeľ spoločnosti Dora Gastro Peter Bittó slávnostne prestrihli pásku na stravovacej prevádzke.

Noviny Poprad
16. 07. 2014

Zrekonštruovali sme stravovaciu prevádzku

Po tom, čo v popradskej nemocnici otvorili nové zrekonštruované urologické oddelenie, prišla na rad aj stravovacia jednotka. Obnovené priestory kuchyne a jedálne dnes predstavili verejnosti.

Teraz
14. 07. 2014

Nemocnica Poprad má novú kuchyňu

Nemocnica Poprad má komplexne zrekonštruovanú stravovaciu prevádzku. Pre rekonštrukciu sa vedenie nemocnice rozhodlo pre jej havarijný stav. Kvalita prípravy a distribúcie stravy sa zvýši.

Poprad 24
14. 07. 2014

V popradskej nemocnici opravili kuchyňu a jedáleň

Nemocnica využila verejnú súťaž prostredníctvom koncesie a víťaz zaplatil obnovu kuchyne a jedálne. Jedáleň bude prevádzkovať spoločnosť Dora Gastro Slovakia.

Popradský Korzár
14. 07. 2014