DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

SÍDLO:
DORA Gastro Slovakia, a. s.
Štefana Pilárika 2650/52
905 01  Senica
Slovenská republika

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
DORA Gastro Slovakia, a. s.
Pekárska 23

917 01 Trnava
Slovenská republika

info@doragastro.eu   I   www.doragastro.eu
Tel.: +421 904 679 214

IČO: 43951121   I   DIČ: 2022538573
IČ DPH: SK2022538573

Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10621/T.

Máte záujem o stravovacie služby?
Vyplňte, prosím, uvedený formulár, radi vám pomôžeme.

Napíšte nám

Mapa nemocníc