DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

pecete

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac
bystriva_ref

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

poprad_ref

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

trnava_ref

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Ďalšie referencie
#

NEMOCNICA ZELENÝ SEN
BANSKÁ BYSTRICA

Pre nemocnicu Zelený sen zabezpečujeme kompletné stravovacie služby.

#

SENIOR CARE KASKÁDY
ÚNOVCE - GALANTA

Pre dom seniorov zabezpečujeme kompletné stravovacie služby.

#

ZARIADENIE PRE SENIOROV BOHUNKA
JASLOVSKÉ BOHUNICE

Pre dom seniorov v Jaslovských Bohuniciach zabezpečujeme kompletné stravovacie služby.

#

DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
BANSKÁ BYSTRICA

Pre detskú nemocnicu v Banskej Bystrici zabezpečujeme stravovacie služby.

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
BANSKÁ BYSTRICA

Pre toto špecializované centrum zabezpečujeme kompletné stravovacie služby.