DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Sme držiteľom certifikátov kvality ISO 9001

Naša spoločnosť DORA Gastro Slovakia, a. s. je novo držiteľom certifikátov ISO 9001. Máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015.

Zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality je pre spoločnosť účinným a efektívnym nástrojom na správnu identifikáciu požiadaviek a očakávaní zákazníkov, ako aj na sledovanie a zvyšovanie miery ich spokojnosti, preukazuje záväzok spoločnosti k trvalému zlepšovaniu kvality poskytovaných produktov a služieb.

DORA Gastro certifikát ISO 9001

Certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001 je dnes najžiadanejší a najrozšírenejší spôsob zabezpečovania a preukazovania riadenia kvality výroby a poskytovania služieb.