DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Sme spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní

Boli sme vyhodnotený ako 100% spoľahlivý partner verejných obstarávateľov, čo predstavuje vysokú spokojnosť našich obstarávateľov a poukazuje na našu serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov. 

Konkrétne nás hodnotili Fakultná nemocnica Trnava a Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica a získali sme v štyroch hodnoteniach 100 bodov zo 100.

Všetky organizácie verejnej správy SR (ministerstvá i ďalšie organizácie štátnej správy a samosprávy) povinne hodnotia dodávateľov verejných zákaziek z verejných obstarávaní. Komplexné hodnotenia v slovenskom hospodárstve naša spoločnosť spracováva a následne ich zohľadňujeme v našich skóringových a ratingových profiloch hodnotených spoločností v hodnotiacom systéme.

V roku 2018 sa do verejného obstarávania aktívne zapojilo 11.381 subjektov, pričom hodnotenie 100 % spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní získalo len 17,17 % z nich. (1.954 subjektov).

Protokol DORA Gastro Slovakia, a. s.