DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Anketa spoločného stravovania Poprad

V júli ubehli dva roky spolupráce Popradskej nemocnice a Dora Gastro Group, ktorá v roku 2014 zrekonštruovala za 2,7 milióna euro, ktorá už v podstate dosluhovala po takmer 40 ročnej prevádzke bez významnejších stavebných a technologických investícií. Stúpajúcu obľubu stravovanie priamo v nemocnici potvrdzuje medziročný nárast jedál vydaných jej zamestnancom, ktorí sa môžu stravovať kdekoľvek.

Nemocniční anketári sa na spokojnosť s pripravovanou stravou pýtali v apríli až júni 2016 aj tých, ktorí pri výbere stravy nemajú na výber – pacientov. Spomedzi 255 respondentov viac ako dve tretiny pacientov označili, že sú spokojní s podávanou stravou a jasná väčšina dokonca potvrdila, že pozná aj svoje diétne obmedzenia.

Viac sa dočítate tu:

Anketa spoločného stravovania Trnava