DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

DORA Gastro Slovakia, a.s. sa špecializuje na dodávku stravovacích služieb a investície do nemocničných stravovacích zariadení a ich dlhodobé prevádzkovanie. Zámerom spoločnosti je riešiť obrovské vnútorné dlhy nemocničných stravovacích prevádzok v Slovenskej republike, ktoré sa okrem iného prejavujú výrazne nevyhovujúcou situáciou v oblasti hygieny a bezpečnosti stravy, vysokými prevádzkovými nákladmi a v neposlednom rade tiež nízkou efektivitou a bezpečnosťou práce.

DORA Gastro Slovakia, a.s. sa orientuje na dodávku stravovacích služieb, vrátane investícii do stavebných rekonštrukcií, technológií pre skladovanie, výrobu a distribúciu pacientskych a zamestnaneckých jedál a do riadiacich systémov pre veľké nemocničné stravovacie prevádzky. Ďalším krokom je procesná a personálna reštrukturalizácia prevádzky smerujúca k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a zároveň k optimalizácii nákladov. DORA Gastro Slovakia a.s. na základe transparentného obchodného vzťahu preberá všetky riziká plynúce z dlhodobej prevádzky nemocničného stravovania a poskytuje nemocnici prehľadné podklady k vyúčtovaniu všetkých poskytovaných služieb. Takéto reporty umožňujú manažmentu nemocnice optimalizovať a riadiť i ďalšie náklady nemocnice a prispievajú tak k znižovaniu celkového vnútorného dlhu slovenského zdravotníctva.

Vedenie spoločnosti má dlhoročné skúsenosti s úspešnou realizáciou obdobných projektov v nemocničnom a školskom stravovaní v strednej Európe.

Referencie

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.