Nemocnica Trnava

Rozsah revitalizácie

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov. Zaviedli sme nový distribučný systém jedál pre pacientov. Stravovaciu prevádzku a personál riadime na dennej báze. Preinvestované prostriedky na celú revitalizáciu boli vo výške 2.485.000,- € s DPH. Rekonštrukcia prevádzky bola dokončená v roku 2015.

Prevádzka

Denne vydáme asi 400 jedál pre zamestnancov a dalších pracovníkov externých organizácií zabezpečujúcich služby pre pacientov. Každý deň pripravíme zhruba 460 celodenných stravných dávok pre pacientov.

Galéria
Mediálne výstupy

Červený kríž v Trnave ďakuje darcom

Územný spolok SČK v Trnave vyslovuje poďakovanie spoločnosti Dora Gastro, ktorá nielenže zapožičiava bezplatne priestory na stretnutia, ale aj pripravuje sponzorsky pre darcov chutné večere.

26. 10. 2016

Anketa spoločného stravovania v Trnave

V dňoch 3. až 11. októbra 2016 sa v priestoroch jedálne FN Trnava uskutočnila anketa zameraná na spokojnosť s poskytovanými službami. Vyplnené anketové lístky odovzdalo 102 respondentov.

17. 10. 2016

Jedáleň v trnavskej nemocnici prešla kompletnou premenou

Nový prevádzkovateľ stravovania vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava sľubuje výrazné zlepšenie kvality aj komfortu stravovania pre zamestancov aj pacientov. Spoločnosť Dora Gastro

04. 08. 2014