DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

DORA Gastro sa orientuje na dodávku stravovacích služieb, vrátane investícii do rekonštrukcií, technológií a riadiacich systémov pre veľké stravovacie prevádzky.

Viac o spoločnosti

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Info

VARÍME PODĽA REGIÓNOV – SEPTEMBER – DOLNÉ POVAŽIE

V septembri sme pre vás pripravili ochutnávku kuchyne z Dolného Považia. Kliknite a zistite aké tri špeciality pre vás tento mesiac naši kuchári pripravia. Ochutnáte tradičnú polievku, hlavné jedlo aj niečo sladké.

03. 09. 2019

Získali sme certifikát ISO 22000

Norma ISO 22000 poskytuje DORA Gastro Slovakia, a. s. riešenia predovšetkým v oblasti minimalizácii závažných potravinových rizík, minimalizácii rizika zlyhania a proaktívny prístup k bezpečnosti potravín.

22. 08. 2019

Sme držiteľom certifikátov kvality ISO 9001

Naša spoločnosť DORA Gastro Slovakia, a. s. je novo držiteľom certifikátov ISO 9001. Máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015.

22. 08. 2019
Mapa nemocníc