DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

DORA Gastro sa orientuje na dodávku stravovacích služieb, vrátane investícii do rekonštrukcií, technológií a riadiacich systémov pre veľké stravovacie prevádzky.

Viac o spoločnosti

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Info

Získali sme pečať: SPOĽAHLIVÝ PARTNER

AEIA SIMS, a.s. nám potvrdila, že sme stále spoľahlivým partnerom vo verejnom obstarávaní. Výsledok hodnotenia potvrdil našu spoľahlivosti v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov. Toto hodnotenie získalo v roku 2023 len 18,2 % z 12 260 dodávateľov verejných zákaziek.

18. 03. 2024

Sme SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ PODNIK roku 2022

AEIA SIMS, a.s. potvrdzuje výsledok analýzy ekonomických ukazovateľov spoločenskej zodpovednosti zameranej na hospodárske dopady a perspektívu stability činnosti. Toto hodnotenie získalo v roku 2022 len 4,1 % z 331 357 hodnotených subjektov. A my sme medzi nimi 🙂

18. 02. 2024

Informácie k ukončeným prevádzkam

K 31. 10. 2023 bola ukončená prevádzka nemocničného a zamestnaneckého stravovania v Nemocnici Poprad a vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Obe prevádzky boli úspešne ukončené platnosťou zmluvy a odovzdané do správy nemocnice za 1 €.

06. 11. 2023
Mapa nemocníc