DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

DORA Gastro sa orientuje na dodávku stravovacích služieb, vrátane investícii do rekonštrukcií, technológií a riadiacich systémov pre veľké stravovacie prevádzky.

Viac o spoločnosti

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Info

VARÍME PODĽA REGIÓNOV – MAREC – TATRY

V marci sme pre vás pripravili ochutnávku z Tatier. Viete, že Tatry sa nachádzajú čiastočne aj v Poľsku. Pohorie zaberá rozlohu asi 785 km², z toho 610 km² leží na našom území. Tatry sú jediným pohorím Karpát, ktoré má alpínsky ráz.

01. 03. 2020

VARÍME PODĽA REGIÓNOV – FEBRUÁR – DOLNÝ ZEMPLÍN

Dolný Zemplín je krajom šírych úrodných strání, vinohradov, lužných lesov i tienistých hôr, Karičky a pozdišovskej keramiky. A my vám v našich stravovacích prevádzkach prinášame ochutnávku typických jedál tohto krásneho regiónu.

27. 01. 2020

Získali sme pečať spoľahlivosti 2019

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť nám udelením pečate potvrdila výsledok hodnotenia spoľahlivosti podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania.

24. 01. 2020
Mapa nemocníc