DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

DORA Gastro sa orientuje na dodávku stravovacích služieb, vrátane investícii do rekonštrukcií, technológií a riadiacich systémov pre veľké stravovacie prevádzky.

Viac o spoločnosti

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Info

Za rok 2021 sme získali pečať BONITNÝ PODNIK.

Akadémia ekonomických informácií a analýz Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti, a.s. nám udelila za rok 2021 pečať BONITNÝ PODNIK.

27. 05. 2022

SME JEDNÝM Z BONITNÝCH PODNIKOV ROKU 2020

Výsledkom predikčnej finančnej analýzy modelu zameraného na bonitu slovenských podnikateľských subjektov je ohodnotenie BONITNÝ PODNIK. Naša spoločnosť DORA Gastro Slovakia, a. s. toto ocenenie získala za obdobie roku 2020.

14. 10. 2021

Novinky v stálom jedálnom lístku

Našou snahou je neustále spestrovať ponuku jedál, preto sa stravníci mali možnosť od septembra 2019 do júna 2020 zapojiť do ochutnávky nových jedál. Na základe ohlasov sme zaradili do stáleho jedálneho lístka 5 najúspešnejších jedál.

30. 06. 2020
Mapa nemocníc