Nemocnica Banská Bystrica

Rozsah revitalizácie

Celková výška investovaných prostriedkov do kompletnej revitalizácie stravovacej prevádzky Nemocnice v Banskej Bystrici bola vo výške 4.497.000,- € s DPH. Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov. Vypracovali sme nový distribučný systém jedál pre pacientov. Stravovacia prevádzka a kuchynský personál je našou spoločnosťou plne riadený na dennej báze. Revitalizácia bola dokončená v roku 2015.

Prevádzka

Každý deň pripravíme okolo 700 celodenných stravných dávok pre pacientov. Denne vydáme vyše 600 jedál pre zamestnancov a dalších pracovníkov firiem zabezpečujúcim služby pre pacientov.

PREVÁDZKA UKONČENÁ K 31. 10. 2023. Projekt prevádzky nemocničného stravovania bol úspešne ukončený platnosťou zmluvy a odovzdaný do správy nemocnice za 1 €.

Galéria