DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Ďalšie referencie
#

NEMOCNICA ZELENÝ SEN
BANSKÁ BYSTRICA

Pre nemocnicu Zelený sen zabezpečujeme kompletné stravovacie služby.

#

SENIOR CARE KASKÁDY
ÚNOVCE - GALANTA

Pre dom seniorov zabezpečujeme kompletné stravovacie služby.

#

ZARIADENIE PRE SENIOROV BOHUNKA
JASLOVSKÉ BOHUNICE

Pre dom seniorov v Jaslovských Bohuniciach zabezpečujeme kompletné stravovacie služby.

#

DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
BANSKÁ BYSTRICA

Pre detskú nemocnicu v Banskej Bystrici zabezpečujeme stravovacie služby.

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
BANSKÁ BYSTRICA

Pre toto špecializované centrum zabezpečujeme kompletné stravovacie služby.

#

SENIOR - VYSOKÉ TATRY
DOLNÝ SMOKOVEC

Z Nemocnice Poprad dodávame stravu do zariadenia pre seniorov vo Vysokých Tatrách.

#

SENIOR CARE GALENIA
GALANTA

Tomuto špecializovanému zariadeniu so zameraním na Alzheimerovu chorobu zabezpečujeme komplexné stravovacie služby.

#

SVETLO
TRNAVA

Tejto neziskovej organizácii poskytujeme naše stravovacie služby.

#

ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY
SVIT

Pre zariadenie opatrovateľskej služby mesta Svit zabezpečujeme stravovacie služby.