DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac
  • DORA Gastro Slovakia, a. s., Pekárska 23, 917 Trnava, Slovenská republika
  • info@doragastro.eu
  • IČO: 43951121, DIČ: 2022538573, IČ DPH: SK2022538573
  • Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10621/T.

Dovoláte sa k nám každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:30 hod.

  • Prevádzka FNsP Banská Bystrica – tel.: 0904 679 452, 0904 679 459
  • Prevádzka Nemocnica Poprad – tel.: 0904 679 278
  • Prevádzka Fakultná nemocnica Trnava – tel.: 0904 679 136
  • Sekretariát – tel.: 0904 679 214

Máte záujem o stravovacie služby?
Vyplňte, prosím, uvedený formulár, radi vám pomôžeme.

Napíšte nám

Mapa nemocníc