DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

DORA Gastro Slovakia, a. s.
Pekárska 23, 917 01 Trnava
Slovenská republika

info@doragastro.eu
Tel.: +421 904 679 214

IČO: 43951121   I   DIČ: 2022538573
IČ DPH: SK2022538573

Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10621/T.

Máte záujem o stravovacie služby?
Vyplňte, prosím, uvedený formulár, radi vám pomôžeme.

Napíšte nám

Mapa nemocníc