DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Dokumenty spoločnosti DORA Gastro Slovakia, a. s. k ochrane osobných údajov. 

Informácie o spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom:

Údaje k záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa:

Žiadosti a formuláre:

Udeľujem DORA Gastro Slovakia, a. s. súhlas so spracúvaním osobných údajov  v rozsahu meno a priezvisko, osobné číslo, číslo karty, e-mail (príp. telefonický kontakt)  v informačnom systéme POINT. Účelom je uskutočňovania činností spojených s evidenciou a riadením objednávok stravy klientov a realizáciu ankiet týkajúcich sa nami poskytovanej stravy a môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie v tomto odkaze Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Poverenie zodpovednej osoby:

Týmto zriaďujeme v súlade s čl. 37 GDPR funkciu zodpovednej osoby. Poverujeme do funkcie zodpovednej osoby, s účinnosťou od 25.5.2018, subjekt:

  • Obchodné meno: LAWS, s.r.o.
  • Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
  • IČO: 36 729 078
  • Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B
  • E-mail: gdpr@doragasto.eu
Referencie

Nemocnica Banská Bystrica

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Nemocnica Poprad

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Nemocnica Trnava

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.