Nemocnica Poprad

Rozsah revitalizácie

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov. Vybudovali sme nový distribučný systém jedál pre pacientov. Stravovaciu prevádzku riadime na dennej báze, vrátane kuchynského personálu. Investované prostriedky boli v celkovej výške 3.255.000,- €  s DPH. Revitalizácia bola dokončená v roku 2014.

Prevádzka

Denne vydáme okolo 650 jedál pre zamestnancov a pracovníkov externých organizácií zabezpečujúcich služby pre pacientov, ďalej asi 340 celodenných stravných dávok pre pacientov.

PREVÁDZKA UKONČENÁ K 31. 10. 2023. Projekt prevádzky nemocničného stravovania bol úspešne ukončený platnosťou zmluvy a odovzdaný do správy nemocnice za 1 €.

Galéria
Mediálne výstupy

Video reportáž televízie Poprad

Nemocnica Poprad slávnostne otvorila vynovené priestory stravovaciej prevázdky. Rekonštrukciu kuchyne aj jedálne zrelizovala spoločnosť Dora Gastro Slovakia, ktorá vyhrala verejnú súťaž.

29. 07. 2016

Nemocnica Poprad má novú kuchyňu

Nemocnica Poprad má komplexne zrekonštruovanú stravovaciu prevádzku. Pre rekonštrukciu sa vedenie nemocnice rozhodlo pre jej havarijný stav. Kvalita prípravy a distribúcie stravy sa zvýši.

14. 07. 2014

V popradskej nemocnici opravili kuchyňu a jedáleň

Nemocnica využila verejnú súťaž prostredníctvom koncesie a víťaz zaplatil obnovu kuchyne a jedálne. Jedáleň bude prevádzkovať spoločnosť Dora Gastro Slovakia.

14. 07. 2014

Zrekonštruovali sme stravovaciu prevádzku

Po tom, čo v popradskej nemocnici otvorili nové zrekonštruované urologické oddelenie, prišla na rad aj stravovacia jednotka. Obnovené priestory kuchyne a jedálne dnes predstavili verejnosti.

14. 07. 2014