DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Získali sme pečať: SPOĽAHLIVÝ PARTNER

AEIA SIMS, a.s. nám potvrdila, že sme stále spoľahlivým partnerom vo verejnom obstarávaní. Výsledok hodnotenia potvrdil našu
spoľahlivosti v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov. Toto hodnotenie získalo v roku 2023 len 18,2 % z 12 260 dodávateľov verejných zákaziek.