DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Sme SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ PODNIK roku 2022

AEIA SIMS, a.s. potvrdzuje výsledok analýzy ekonomických ukazovateľov spoločenskej zodpovednosti zameranej na hospodárske dopady a perspektívu stability činnosti. Toto hodnotenie získalo v roku 2022 len 4,1 % z 331 357 hodnotených subjektov. A my sme medzi nimi 🙂