DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Anketa spoločného stravovania v Trnave

V dňoch 3. až 11. októbra 2016 sa opätovne po roku v priestoroch jedálne FN Trnava uskutočnila anketa zameraná na spokojnosť s poskytovanými službami. Návštevníci zamestnaneckej jedálne mali k dispozícii 400 ks anketových lístkov. Vyplnené anketové lístky odovzdalo 102 respondentov, ktorí spolu odpovedali na 918 otázok. S ohľadom na celkový počet vydaných obedov v čase konania ankety (2384 porcií) hodnotíme účasť v ankete ako zlepšenie oproti minulému roku.

Podľa slovného hodnotenia uvedeného na zadnej strane anketového lístka je s poskytovanou službou spokojných 92% zákazníkov, čo je nárast v spokojnosti o 42 % oproti minulému roku, kde bolo 50% spokojných, 43% nespokojných zákazníkov a 7% respondentov sa nevyjadrilo k danej otázke.

Viac sa dočítate tu:

Anketa spoločného stravovania Trnava