DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Červený kríž v Trnave ďakuje darcom

História Červeného kríž sa traduje už 153 rokov. V súčasnosti tvorí celosvetovú sieť Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca 185 Národných spoločností, 200 miliónov dobrovoľníkov a 275 tisíc zamestnancov.

Hlavným pilierom aktivít Slovenského Červeného kríža je bezpríspevkové darovanie krvi a oceňovanie darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jána Janského a prof MUDr. Jána Kňazovického za 10 – 100 násobné darovanie krvi.

Darcovia krvi, ktorí darujú svoju krv bez nároku na finančnú odmenu, plnia tým vysoko humánne poslanie – zachraňujú životy iným. Darovanie krvi nemôže byť len vecou jednotlivca, musí sa stať vecou celej našej spoločnosti. Aj vzhľadom na modernú dobu, je krv stále nenahraditeľnou tekutinou, preto sú darcovia krvi obdivuhodní ľudia, pretože krv darujú nezištne a patrí im veľká vďaka.

Slovenský Červený kríž sa snaží morálnym ocenením týchto výnimočných ľudí /skromným pohostením, darčekom/ motivovať ich na ďalšie odbery, aby bolo dostatok krvi pre naše nemocnice, pre tých, ktorí sa ocitli na pokraji života.

Územný spolok SČK v Trnave vyslovuje poďakovanie spoločnosti Dora Gastro, ktorá nielenže zapožičiava bezplatne priestory na stretnutia, ale aj pripravuje sponzorsky pre darcov chutné večere.