DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Červený kríž nám odovzdal ďakovný list

Dňa 15. 6. 2017 v priestoroch jedálne Fakultnej nemocnice Trnava odovzdával Červený kríž ocenenia zlatým a diamantovým darcom krvi. Pri tejto príležitosti nám predsedníčka Územného celku MUDr. Dudžáková odovzdala ďakovný list za sponzorovanie formou zapožičiavania priestorov a občerstvenia pre darcov.

Červený kríž