DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Ekologický rozvoz stravy vo Fakultnej nemocnici Trnava

Vo Fakultnej nemocnici Trnava od decembra 2019 rozvážame stravu ekologicky. Zakúpili sme totiž nové vozidlo značky Iveco, model Daily Naturel Power, ktoré využíva ako primárne palivo stlačeny zemný plyn (CNG).

Zemný plyn je jedným z palív budúcnosti – ale už dnes predstavuje ekonomické a ekologické riešenie problémov mobility. Má najmenší dopad na životné prostredie spomedzi spaľovacích motorov (nulový obsah síry, uhľovodíkov a častíc vo výfukových plynoch a nízke emisie CO2). Je tichý, zhruba o 5 dB oproti porovnateľnému vznetovému motoru. Toto vozidlo vyhovuje smernici EEV (obzvlášť ekologické vozidlo), ktorá má nižšie emisné limity než Euro 5.  

Iveco, model Daily Naturel Power
Iveco, model Daily Naturel Power