DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Konferencia zdravotníckych novín v Bratislave

Podľa výkonného riaditeľa Dora Gastro Group Bc. Jana Jedličku, pacienti si pri pobyte v nemocnici všímajú najmä tri veci. Ako sa k nim správal personál nemocnice, či mali čistú posteľ a aká bola kvalita a kvantita poskytnutej stravy.

Prečítajte si celý článok:

Zdravotnicke noviny