DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Naša nová prevádzka v Mladej Boleslavi

Nemocnica v spolupráci s našou spoločnosťou dokončila výstavbu stravovacej prevádzky. Jedáleň pre zamestnancov začala slúžiť v septembri 2022, kuchyňa bola dokončená teraz v máji.

Realizácia celého projektu v nemocnici v Mladej Boleslavi stála takmer 85 miliónov českých korún bez DPH za stavebné práce, prípravné a projektové práce a čiastočné vybavenie. Nemocnica túto investíciu realizovala zo svojich zdrojov a z financií od Stredočeského kraja, ktorý nemocnici poskytol dotáciu takmer 10 miliónov korún.

Video reportáž môžete vidieť tu.