DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI ROKU 2017 OPÄŤ V NAŠICH RUKÁCH

SIMS, a.s. nám oznámilo výsledok hodnotenia spoľahlivosti podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania vyjadrením spokojnosti verejných obstarávateľov Slovenskej republiky.

Za rok 2017 bola DORA Gastro Slovakia, a. s. vyhodnotená ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2017 z 24.637 dodávateľov verejných obstarávaní 24,8% vysoko hodnotených podnikov.

Protokol spoľahlivosti 2017

modra-pecat-spolahlivosti-2017_4x4