DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

SME JEDNÝM Z BONITNÝCH PODNIKOV ROKU 2020

Výsledkom predikčnej finančnej analýzy modelu zameraného na bonitu slovenských podnikateľských subjektov je ohodnotenie BONITNÝ PODNIK. Naša spoločnosť toto ocenenie získala.

Z 858 285 hodnotených komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky získalo toto ocenenie len 1,29% podnikov.

DORA Gastro Slovakia – BONITNÝ PODNIK