DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

SME JEDNÝM Z BONITNÝCH PODNIKOV ROKU 2020

Výsledkom predikčnej finančnej analýzy modelu zameraného na bonitu slovenských podnikateľských subjektov je ohodnotenie BONITNÝ PODNIK. Naša spoločnosť DORA Gastro Slovakia, a. s. toto ocenenie získala za obdobie roku 2020.

Z 858 285 hodnotených komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky získalo toto ocenenie len 1,29% podnikov.

DORA Gastro Slovakia – BONITNÝ PODNIK