DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Sme bonitným podnikom aj za rok 2022

AEIA SIMS, a.s. potvrdzuje výsledok finančnej analýzy zameranej na bonitu slovenských podnikateľských subjektov. Toto hodnotenie získalo v roku 2022 len 2,1 % z 916 932 subjektov.

S hrdosťou vám oznamujeme, že Akadémia ekonomických informácií a analýz Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti, a.s. nám udelila aj za rok 2022 pečať BONITNÝ PODNIK.