DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Stravovanie pre projekt Pamät srdca

V júli tohto roku sme sa dohodli na dodávke stravovacích služieb pre charitatívny projekt, občianskeho združenia Pamäť srdca, Barbory Porubčanovej. Jej projekty spájajú na jednej strane pomoc bezmocným, chorým a nesvojprávnym, na druhej strane mocných, ktorí dávajú príležitosť svojou angažovanosťou vytvoriť priestor pre otvorenie srdca.

PAMÄŤ SRDCA – Pretože srdce si pamätá…