DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Ukončenie prevádzky

Spoločnosť DORA Gastro Slovakia, a.s. k dátumu 31. 10. 2023 ukončuje poskytovanie stravovacích služieb vo fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Zálohy za stravovacie karty a preplatky zo stravovacích účtov externých stravníkov sa budú vyplácať v prevádzkovej dobe jedálne, kancelárie stravovacej referentky, výhradne v pracovných dňoch do 31. 10. 2023. Po tomto dátume, bude možné preplatky vyžiadať iba na základe doporučeného listu so zaslanou stravovacou kartou na adresu sídla spoločnosti. V liste uvádzajte vždy číslo bankového účtu, na ktorý si prajete preplatok zaslať. Ďakujeme za pochopenie.