DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Vyhlásenie DORA GASTRO Slovakia

DORA Gastro Slovakia je seriózna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na revitalizácie nemocničných stravovacích zariadení. Spoločnosť patrí českému podnikateľovi Marekovi Unčovskému. Manažment ani majiteľ sa neangažujú v politike. Svoje investičné a podnikateľské zámery spoločnosť realizuje  z privátnych zdrojov (private equity) a tiež štandardným bankovým financovaním.

DORA Gastro Slovakia sa zúčastňuje obstarávaní na stravovacie prevádzky. Zvíťazila v nemocnici v Poprade, Banskej Bystrici a v Trnave. Vo verejných obstarávaniach vždy postupuje v zmysle zákona. Oznámenia o súťažiach boli vyhlásené v súlade so zákonom, zverejnené v príslušných vestníkoch, mohol sa o nich dozvedieť a prihlásiť ktokoľvek. DORA Gastro Slovakia sa o zákazke dozvedela z verejných zdrojov a podala ponuku v súlade so súťažnými zadaniami. Vzhľadom k tomu, že Transparency International podala podľa médií podnet na Protimonopolný úrad a Najvyšší kontrolný úrad, sme ochotní poskytnúť celú dokumentáciu, ktorou disponujeme, príslušným inštitúciám. Sme presvedčení, že naše konanie je v súlade so zákonom a dokážu to aj závery šetrenia.

DORA Gastro Slovakia bola sesterská spoločnosť českej spoločnosti Dora Gastro, ktorá bola svojho času jedným z najväčších poskytovateľov verejného stravovania v Českej republike, a to vrátane nemocničného stravovania. DORA Gastro Slovakia  stavia na týchto skúsenostiach a know how. Obvinenia, že ide o neznámu a neskúsenú spoločnosť, sa nezakladajú na pravde.

Ing. Peter Bittó v našej spoločnosti pôsobil ako predseda predstavenstva. Je expert na problematiku prevádzkovania verejného stravovania a rekonštrukcií stravovacích prevádzok. Po ukončení investičných častí sa svojej funkcie vzdal v septembri 2014. V súčasnosti nám poskytuje konzultačné služby.

Spoločnosť zásadne nesúhlasí s mediálnymi vykonštruovanými obvineniami, napr. s vyjadrením poslanca M. Beblavého, že vysúťažená cena je rovnaká ako predpokladaná cena zákazky. Toto tvrdenie je nepravdivé. Takáto celková cena sa v ponukách neuvádzala a nebola predmetom súťaženia. V obstarávaní sa súťažili jednotkové ceny jedla pre zamestnancov a celodenných stravných dávok pre pacientov pre rôzne druhy diét. Pre lepší prehľad pripájame na konci tohto vyhlásenia tabuľku cien bez DPH v Eurách.

DORA Gastro Slovakia vo všetkých nemocniciach prevzala prevádzky v havarijnom stave. V Poprade je kompletná rekonštrukcia a revitalizácia dokončená, jej výsledok v porovnaní s pôvodným stavom si môžete pozrieť na  https://www.youtube.com/watch?v=h1yCM9zSpEo.

V ostatných dvoch je rekonštrukcia v plnom prúde a mala by byť dokončená v prvom kvartáli budúceho roku.

Celková investícia do všetkých troch prevádzok je viac ako 8,5 mil. Eur bez DPH.

Mediálna a politická hystéria závažne poškodzuje dobré meno spoločnosti DORA Gastro Slovakia a preto sa od nej dištancujeme. Odmietame obvinenia z porušovania zákonov a tiež obvinenia z predražených stravných jednotiek. Zvažujeme právne kroky na ochranu dobrého mena spoločnosti.

 NEMOCNICA  DENNÁ  STRAVNÁ DÁVKA PRE
PACIENTA
 RAŇAJKY+
DESIATA (pacient)
 OBED+
OLOVRANT
(pacient)
 VEČERA
(pacient)
 PRIEMERNA 1 JEDLO
(pacient)
 OBED PRE
ZAMESTNANCA
 VÝŠKA
INVESTÍCIE
DORA GASTRO
TRNAVA  7,95  1,99  3,56  2,38  1,59  2,95  2,07 mil.
POPRAD  8,00  2,00  3,60  2,40  1,60  3,00  2,7 mil.
BANSKÁ
BYSTRICA
8,99  2,24  3,59  3,14  1,79  3,33  3,7 mil.

Ceny sa líšia v závislosti od výšky investície a  prevádzkových podmienok.

Odkupná hodnota po 10 rokoch predstavuje 1 Euro.

 

S úctou

Patrik Šimek –  predseda predstavenstva Dora Gastro Slovakia
Marek Unčovský – člen predstavenstva Dora Gastro Slovakia