DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Za rok 2021 sme získali pečať BONITNÝ PODNIK.

Akadémia ekonomických informácií a analýz Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti, a.s. nám udelila za rok 2021 pečať BONITNÝ PODNIK.

Týmto potvrdzuje výsledok finančnej analýzy zameranej na bonitu slovenských podnikateľských subjektov. Toto hodnotenie získalo v roku 2021 len 2,3 % z 880 431 hodnotených subjektov. A my sme medzi nimi.

Protokol „Bonitný podnik – 2021“