DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Dovolujeme si Vás, že Akadémia ekonomických informácií a analýz Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti, a.s. nám udelila za rok 2022 pečať spoľahlivosti.

AEIA SIMS, a.s. potvrdzuje výsledok hodnotenia spoľahlivosti v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania. Toto hodnotenie získalo v roku 2022 len 16,3 % z 11 651 dodávateľov verejných zákaziek.