DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Získali sme certifikát ISO 22000

Norma ISO 22000 poskytuje DORA Gastro Slovakia, a. s. riešenia predovšetkým v oblasti minimalizácii závažných potravinových rizík, minimalizácii rizika zlyhania a proaktívny prístup k bezpečnosti potravín.

Bezpečnosť potravín sa týka najmä prítomnosti rizík pochádzajúcich z potravín. V každom stupni potravinárskeho reťazca môže vzniknúť ohrozenie bezpečnosti potravín, efektívnu kontrolu je preto nevyhnutné uplatniť v celom potravinárskom reťazci.

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť týmto potvrdzuje, že naša spoločnosť má zavedený a udržiavaný systém manažérstva bezpečnosti potravín v súlade s požiadavkami normy EN ISO 22000:2018, pre oblasti „Poskytovanie stravovacích služieb“.

DORA Gastro certifikát ISO 22000