DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

Získali sme Pečať spoľahlivosti roku 2016

Hodnotenie 100% spoľahlivý partner predstavuje vysokú spokojnosť našich obstarávateľov a poukazuje na našu serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov, do ktorých sa zapájame.

 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. nám potvrdilo výsledok hodnotenia spoľahlivosti podniku v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania vyjadrením spokojnosti verejných obstarávateľov Slovenskej republiky. Za rok 2016 sme boli vyhodnotený ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. Na základe tohto hodnotenia nám bola v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2016 z 12.277 dodávateľov verejných obstarávaní 46,3% vysoko hodnotených podnikov.

Protokol spoľahlivosti 2016

Pečať spoľahlivosti za rok 2016