DORA GASTRO SLOVAKIA
Poskytujeme stravovacie služby. Investujeme do nemocničných stravovacích
zariadení a dlhodobo ich prevádzkujeme.

 

NEMOCNICA TRNAVA

V Nemocnici Trnava sme uskutočnili revitalizáciu celej stravovacej prevádzky. Úplne sme zrekonštruovali kuchyňu, sklady a jedáleň pre zamestnancov.

Viac
NEMOCNICA BANSKÁ BYSTRICA

Uskutočnili sme úplnú prestavbu kuchyne, jedálne pre zamestnancov a takisto skladovacích priestorov.

Viac
NEMOCNICA POPRAD

Uskutočnili sme kompletnú revitalizáciu stravovacej prevádzky Nemocnice Poprad. Od úplnej prestavby kuchyne vrátane skladov až po jedáleň pre zamestnancov.

Viac

JARNÁ ANKETA SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA FNSP BANSKÁ BYSTRICA

V dňoch 18. až 30. apríla 2017 sa v priestoroch jedálne FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica uskutočnila anketa, ktorú vykonala spoločnosť DORA Gastro Slovakia, a.s. v spolupráci so stravovacou komisiou.

Celkovo sa jej zúčastnilo 149 respondentov, ktorí spolu odpovedali na 1321 otázok. Oproti roku 2015 došlo k navýšeniu spokojnosti u väčšine kritérií. Celkovo odpovedalo kladne na otázku spokojnosti s poskytovanou službou 77% respondentov, podľa jednotlivých kritérií až 88% stravníkov.

Viac sa dočítate tu:
Anketa spoločneho stravovania Banská Bystrica